Σχετικά links

Θεραπευτικά παραμύθια:      www.leleka.gr 

Η εταιρική μου σελίδα:         www.execufront.com 

Ύπνωση στην Θεσσαλονίκη: www.medicalhypnosis.gr

International Society of Hypnosis: www.ishhypnosis.org  

British Society of Clinical and Academic Hypnosis: www.bscah.com 

European Society of Hypnosis: www.esh-hypnosis.eu

Η καλύτερη σελίδα για την ύπνωση διεθνώς. Επιστημονική και χωρίς παραμύθια: www.hypnosisandsuggestion.org 

The American Society of Clinical Hypnosis: www.asch.net  

The Milton H. Erickson Foundation: www.erickson-foundation.org 

International Positive Psychology Association: www.ippanetwork.org 

International Society for Coaching Psychology: www.isfcp.net 

British Psychological Society: www.bps.org.uk 

American Psychological Association: www.apa.org 

Peter Farnbank: www.potential-release.co.uk