Σχετικά links

Σχετικά Links

Η αγγλική/διεθνής μου σελίδα: www.andrewarmatas.com


International Society of Hypnosis: www.ishhypnosis.org 


British Society of Clinical and Academic Hypnosis: www.bscah.com 


European Society of Hypnosis: www.esh-hypnosis.eu 


Η αγαπημένη μου σελίδα για την ύπνωση, επιστημονική και χωρίς παραμύθια: www.hypnosisandsuggestion.org


The American Society of Clinical Hypnosis: www.asch.net 


The Milton H. Erickson Foundation: www.erickson-foundation.org 


International Positive Psychology Association: www.ippanetwork.org 


International Society for Coaching Psychology: www.isfcp.info 


British Psychological Society: www.bps.org.uk 


American Psychological Association: www.apa.org 

Η ιστοσελίδα και τα κείμενα της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Επειδή στο παρελθόν ‘συνάδελφοι’ έχουν αντιγράψει το περιεχόμενο και το έχουν οικειοποιηθεί για δική τους προβολή, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή χωρίς αναφορά στο όνομα μου και στη διεύθυνση της ιστοσελίδας (www.hypnosis.gr). Επιπλέον, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή και δημοσίευση – μερικής ή ολικής – των περιεχομένων της ιστοσελίδας με εμπορικούς σκοπούς χωρίς την γραπτή μου άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθείται ο δρόμος της νομικής οδού.