Αθλητική ύπνωση

Αθλητική ύπνωση

Η ύπνωση δεν περιορίζεται μόνο τον κλινικό τομέα. Εφαρμόζεται με επιτυχία στην ενίσχυση της επίδοσης και στο χώρο του αθλητισμού.

Επειδή η ύπνωση δεν έχει μόνο θεραπευτικό χαρακτήρα αλλά και αναπτυξιακό, το 2009 δημοσίευσα ένα άρθρο όπου εισήγαγα τον όρο coaching hypnosis για να διαφοροποιηθεί από την κλινική της εστίαση (μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το
άρθρο ΕΔΩ). 

Η νοητική κατάσταση και η ψυχολογία των αθλητών επηρεάζει την απόδοση. Η ύπνωση είναι μία από τις πολλές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αθλητές για να επιτύχουν τους αθλητικούς τους στόχους. Οι περισσότεροι αθλητές είναι πλέον εξοικειωμένοι με την νοερή προπόνηση, οπότε δεν τους φαίνεται τόσο ξένη η προσθήκη της ύπνωσης στη φαρέτρα των ‘όπλων’ τους.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η αθλητική ύπνωσή;

– Ενισχύει την επίτευξη των αθλητικών στόχων και το κίνητρο για επιτυχία,
– Βοηθά τους αθλητές που έχουν χάσει τη φόρμα τους να επιστρέψουν σε προηγούμενα υψηλά επίπεδα επίδοσης,
– Βοηθά τον εντοπισμό αιτιών που οδηγούν τον αθλητή να μην αποδίδει όπως απέδιδε,
– Πετυχαίνει τη μείωση του άγχους εφόσον αυτό επηρεάζει αρνητικά την επίδοση ενώ μαθαίνει στους αθλητές να το διαχειρίζονται καλύτερα και προς όφελος τους. Επιπλέον, ενισχύει τη χαλάρωση όπου αυτό ωφελεί τους αθλητικούς στόχους,
– Βοηθά στον έλεγχο του πόνου όταν υπάρχει τραυματισμός (ιδιαίτερα χρήσιμη στους μικροτραυματισμούς για την αποφυγή φαρμάκων),
– Ενισχύει την αυτοπεποίθηση του αθλητή,
– Βελτιώνει την αυτοσυγκέντρωσης με αποτέλεσμα οι αθλητές να εστιάζουν σε αυτό που χρειάζεται να κάνουν για να πετύχουν και όχι σε σκέψεις που απομακρύνουν από την επιτυχία ή σε εξωτερικά ερεθίσματα που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή τους,
– Βοηθά στην επίλυση / διαχείριση προσωπικών προβλημάτων που επηρεάζουν την απόδοσή,
– Βελτιώνει την συνεργασία με το σώμα και την κιναισθητική επίγνωση,
– Αντιμετωπίζει τις ‘φοβίες’ που μπορεί να δημιουργηθούν είτε μετά από κάποια αποτυχία είτε μετά από τραυματισμό.

Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται η ύπνωση στους αθλητές;

Μπορούμε να δουλέψουμε βιωματικά σε μελλοντικό χρόνο με σκοπό ο αθλητής: 1) να εντοπίσει, να αναπτύξει και να προβάρει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχία, 2) να βιώσουμε εκ των προτέρων την νίκη και να ενισχύσουμε το κίνητρο, 3) να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την αλλαγή έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσουμε πριν εκδηλωθούν και αποτελέσουν εμπόδιο, 4) να ενισχύσουμε την επιρροή των υποβολών προς το τέλος της συνεδρίας και 5) να δημιουργήσουμε σαφείς στόχους , να εντοπίσουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη τους και να τις αναπτύξουμε.

Μπορούμε να πάμε πίσω στο χρόνο για να 1) να διερευνήσουμε πιθανά αίτια ενός προβλήματος που έλαβε χώρα στο παρελθόν και να το επιλύσουμε, 2) να θυμηθούμε και να συνδεθούμε με παλαιότερες επιτυχίες για να τις φέρουμε στο παρόν, 3) να ‘μεταφέρουμε’ επιθυμητές δεξιότητες που εκδηλώνουμε σε άλλους τομείς της ζωής στο άθλημα και 4) να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τα δυνατά μας στοιχεία αναπτύσσοντας και τους λιγότερους δυνατούς τομείς μας.

Μαθαίνουμε την αυτό-ύπνωση στον αθλητή για την νοερή πρόβα/βελτίωση νέων δεξιοτήτων, για την ενδυνάμωση και αύξηση του κινήτρου, για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και για την αλλαγή μοτίβων συμπεριφοράς. Τέλος, μπορεί να κάνουμε διερευνητική ύπνωση για αν δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εμποδίζονται οι δυνατότητες του αθλητή και τι χρειάζεται για να δει τις αποδόσεις του να ανεβαίνουν.

Όλα τα παραπάνω είναι μερικές από τις διάφορες κατευθύνσεις που μπορεί να αξιοποιηθεί η ύπνωση. Δεν είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα αφού συχνά γίνεται ένας συνδυασμός αλλά επιλέγονται πάντα στοχευμένα. Όλα εξαρτώνται από τον αθλητή και η δουλειά που θα γίνει στην συνεδρία θα προσαρμοστεί στην προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η ιστοσελίδα και τα κείμενα της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Επειδή στο παρελθόν ‘συνάδελφοι’ έχουν αντιγράψει το περιεχόμενο και το έχουν οικειοποιηθεί για δική τους προβολή, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή χωρίς αναφορά στο όνομα μου και στη διεύθυνση της ιστοσελίδας (www.hypnosis.gr). Επιπλέον, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή και δημοσίευση – μερικής ή ολικής – των περιεχομένων της ιστοσελίδας με εμπορικούς σκοπούς χωρίς την γραπτή μου άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ακολουθείται ο δρόμος της νομικής οδού.